RODO > analizy biogazu, badanie biogazu, analizy oleju, olej, płyn chłodniczy, serwis olejowy, płukanie, czyszczenie, filtracja bocznikowa, zbiornik, boroskopia, LED, Nordfin,

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest H&G sp.j. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (43-502), Pionkowa 2
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji, wymiany informacji handlowych, przesłania oferty marketingowej, sporządzenia dokumentów sprzedażowych tj. uzasadnionego interesu administratora, którym jest bieżąca obsługa klientów i marketing produktów własnych, na podstawie art. 6 ust 1 pkt f. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”)
  3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem, którym dane powierzane są dla potrzeb obsługi handlowo-technicznej;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat;
  5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do celów opisanych w punkcie 2;
  8. w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z firmą H&G sp.j. pod adresem email: info@hg24.pl